November 08, 2016 at 01:35PM

Česká pošta, dnes podáte, zitra bůh ví co (odpověď pošty, proč mi doporučené zásilky chodí na zem průlezem pro kočky): jedná-li se o doporučenou zásilku, pak příjemce musí její převzetí stvrdit podpisem. Do schránky (nikoliv na zem, apod.) lze vložit doporučenou zásilku pouze v případě, že si tento způsob dodání odesílatel vymínil – což však neplatí u zásilek ze zahraniční.

0 komentářů: