Výslovnost

Čte se Haizl [hajzl] nebo [heicl]?

Určující jméno

Se jménem Haizl je těžké hledat povolání mimo zločineckou sféru.

Povolání

Až mně vyhodí, chtěl bych se stát automechanikem houpacích autíček v supermarketech a měnit jim olejiček a pneumatičky.

Hamry

Původní stav chalupy na Hamrech v den přebírání.