U Awasina

Varga se vrátilGabo a Džoser v kamence.

Zima

Už se blíží...