November 12, 2015 at 01:09PM

Požaduju okamžitě tyto opatření: Kdo je očkovaný, nesmí do školky ani školy(je to nebezpečný autista a deviant). Kdo se nenarodil doma, musí nosit viditelně označení. Kdo se narodil po vyvolaném porodu, bude z důvodu čistoty rasy zplynován Kdo měl při porodu nějakou medikaci, bude ocejchován včetně rodičů. Jedině tak dokážeme osvobodit lidstvo od příkoří doktorů, vždyť smrt neexistuje, je to jen jejich výmysl, dřív rozhodně žádná smrt nebyla.

0 komentářů: