June 06, 2017 at 12:55PM

Tak takhle se musí jednat s berňákem. Já si myslím, že to není můj příjem, dokažtě mi to....

0 komentářů: