February 22, 2016 at 03:08PM

pod hrozbou provinění typu „poškozování národních zájmů a národní cti“, „podkopávání společenské stability“ či „ohrožování společenské morálky a národních kulturních tradic“.

0 komentářů: